معرفی بازی استراتژیک openTTD

معرفی بازی استراتژیک openTTD
OpenTTD یک بازسازی مجدد از بازی میکروپروز Transport Tycoon Deluxe (TT...