هوش مصنوعی و بازی های رایانه ای

هوش مصنوعی و بازی های رایانه ای
در دهه ی اخیر هوش مصنوعی انقلابی در توسعه بازی های ویدویی ایجاد کرده ا...