معرفی بازی های آنلاین(قسمت سوم: کرانکر)

معرفی بازی های آنلاین(قسمت سوم: کرانکر)
کرانکر یه بازی شوترِ آنلاینِ بدون نیاز به دانلودِ رایگانِ هیجانیِ پرتن...