بازی آنلاین چیست؟

بازی آنلاین چیست؟
بازی آنلاین نوعی بازی ویدیویی است که برای ارتباط بیشتر بین پلیرهای باز...