سبک IDLE، ساده اما قوی

سبک IDLE، ساده اما قوی
توی این پست قصد داریم درمورد سبک idle (سبکی که در این سال ها با سرعت د...