معرفی برنامه شام ایرانی

معرفی برنامه شام ایرانی
شام ایرانی به کارگردانی سعید ابوطالب و با حضور بهنام تشکر، هومن برق نو...