مدیریت تشکیلات مافیایی به کمک رعایت اصول Object Oriented

مدیریت تشکیلات مافیایی به کمک رعایت اصول Object Oriented
مدتیه گوش دادن به پادکست Master mind حین دوچرخه سواری و پیاده روی شرو...