زیتل بگیریم یا نگیریم؟

زیتل بگیریم یا نگیریم؟
آیا زیتل ارزش خرید داره؟ کیفیت سرویس دهی و پشتیبانی اش چطوره؟ در این پ...