چرا مورتال کمبتِ ۱۱ برایِ DLC به یک ابرتبه‌کارِ DC نیاز دارد؟

[نسخه‌ی انگلیسیِ متن در Medium]

زماني را به خاطر دارم که شرکتِ Midway آخرین نسخه‌یِ بازیِ مورتال کمبت را تبلیغ می‌کرد: MK vs DC، مورتال کمبت در برابرِ دنیای DC. در آن زمان من یک طرفدارِ مورتال کمبت بودم و تقریبن چیزي از DC نمی‌دانستم. حتا نمی‌دانستم دنیایي به نامِ DC هست. تنها مارول را می‌شناختم، زیرا فیلم‌هایِ X-Men را دنبال می‌کردم. از DC، تنها Batman و Superman را می‌شناختم، و حتا Joker برایم تازه‌گی داشت. حتا Catwoman را به سختی می‌شناختم، و نامي از Wonder Woman یا Captain Marvel یا Flash یا Darkseid نشنیده بودم. بازیِ MK vs DC علتي بود که من دنیای DC را کشف کردم، و دانستم در قیاس با مارول، چه دنیایِ شگفت‌آوري ست، و چه کیفیت و ژرفایي دارد.

هم‌اکنون نزدیک به ۱۰ سال از آن زمان می‌گذرد، و من یک طرفدارِ سرسختِ DC ام. تا کنون ساعت‌ها انیمیشنِ DC تماشا کرده‌ام. همه‌یِ بازی‌هایِ Batman و Injustice را بازی کرده‌ام. و کتابي در بابِ ۷۵ سال تاریخِ DC خوانده‌ام.

ضعف‌هایِ MK vs DC

بازیِ MK vs DC برای گردِ هم آوردنِ طرفدارانِ دو ژانر بازیِ خوبي بود. داستاني خوب داشت و علتي برایِ بودن و زیستن. داستان توضیح می‌دهد چرا دو دنیا به هم برخورد کردند، و این منطقی بود که کاراکترهایِ یک دنیا به کاراکترهایِ دنیای دیگر اعتماد نداشته باشند. اگر این بازی را برای نمونه با سریِ Marvel vs Capcom قیاس کنیم، که در آن‌ها کاراکترهایي از دنیاهایِ بسیار متفاوت بدونِ هیچ توضیحِ منطقی ناگهان در یک جبهه کنارِ هم می‌جنگند، باید پذیرفت Midway رسالتِ خود را به درستي به فرجام رسانده‌است.

تنها ضعفِ MK vs DC خشونت بود. کاراکترهایِ مورتال کمبت به شدت خشن و پرخاشگر اند، در حالي که اکثرِ کاراکترهایِ DC از چارچوبي اخلاقی پیروی می‌کنند و کشتنِ آدم‌ها برایشان گناهي نابخشودنی ست. نمونه‌یِ بسیار خوبِ چنین اخلاقي سریِ بازیِ Injustice است، که در آن Superman یک نفر را می‌کشد و تبدیل می‌شود به ابرتبه‌کارِ بازی. این کاراکترها برخلافِ شخصیت‌هایِ مورتال کمبت همدیگر را قیمه-قیمه نمی‌کنند. به همین علت سازنده‌گانِ بازی مجبور شدند تا تعادلي میانِ دو ژانر برقرار کنند، و خشونتِ کلیِ بازی را پایین بیاورند، که سببِ خشمِ طرفدارانِ مورتال کمبت شد.

مورتال کمبت در DC یا DC در مورتال کمبت

خشونت علتِ اصلیِ غیبتِ شخصیت‌های DC در بازی‌های مورتال کمبت است، به ویژه از زمانِ MK vs DC که مورتال کمبت زیرِ بیرقِ Warner Brothers منتشر می‌شود. هر چند همه‌یِ بازی‌هایِ Injustice میهمان‌هایي از دنیایِ مورتال کمبت داشتند: Scorpion در Injustice: Gods among us و Raiden و Sub-Zero در Injustice 2. علتِ اصلی این است که طرفدارانِ Injustice به دل نمی‌گیرند اگر Scorpion حریفِ خود را زنده-زنده کباب نکند. اما اگر کسي Batman را به یک نسخه از Mortal Kombat دعوت کند، او باید دستِ کم دو fatality اجرا کند، هر چند اخلاقِ حرفه‌یی‌ش به او اجازه نمی‌دهد حتا کسي را بکُشد، چه برسد به این که Cassie Cage را شقه-شقه کند و به قصابِ محل بفرستد.

مشکلِ دیگرِ حضورِ Batman در یک بازیِ مورتال کمبت، این است که Scorpion می‌تواند قهرمانِ محبوبِ دل‌ها را به دو نیمه‌یِ برابر قسمت کند، و Baraka می‌تواند مغزش را از جای دربیاورد و برایِ صبحانه میل کند. هیچ یک از طرفدارانِ DC، به ویژه از میانِ قشرِ خردسال، دوست ندارد چنین صحنه‌هایي را ببیند، یا به کباب‌ترکیِ قارچ و Batman فکر کند.

MK version of Doctor Fate is called Doctor Fatality.
MK version of Doctor Fate is called Doctor Fatality.

اما باید توجه کرد که همه‌یِ این مشکلات تنها وقتي رخ می‌دهند که یک ابرقهرمان به مورتال کمبت دعوت شود. دنیایِ DC جنایتکارِ بی‌رحم و وحشی کم ندارد: Joker با یک دیلم Jason Todd را تا مرزِ کشتن کتک زد و پیکرِ نیمه‌جان‌ش را منفجر کرد، DeathStroke از دو شقه کردنِ مردم ابایي ندارد، و Dead-Shot مزدور است. شرط می‌بندم کسي از دیدنِ دو شقه Joker ناراحت نشود.

نتیجه‌گیری

به همین علت به یک ابرتبه‌کار در بازی‌های مورتال کمبت نیاز است. آن‌ها می‌توانند بی‌رحم و خشن باشند، و همچنان طرفدارانِ دو ژانر را جابه‌جا کنند.

نویسنده مطلب: محمدعلی اعرابی

منبع مطلب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.